ACTUALITEIT


Best bekeken
op SPO Perform

Korte leerervaringen met kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies

Abonnementhouders van het leerplatform SPO Perform ontvangen wekelijks tips over actuele onderwerpen op het platform. Welke microlearnings vonden zij interessant? Hieronder de top 3 van de afgelopen weken.

1. IORPII: three lines of defense model


Het 'three lines of defense model' wordt gebruikt om de risicobeheersfunctie op een goede manier in te richten. Een toelichting op het model en de sleutelfuncties

Door Casper Lötgerink, PwC

2. Communicatie: aansluiten bij de klant


Ontwikkeltrajecten waar denken vanuit de deelnemer centraal staat. Aan de hand van drie fases: explore - experiment - execute

Door Toine van der Stee en Ruud Lahr, Blue Sky Group

3. Reputatie: op weg naar vertrouwen in het pensioenstelsel


Hoe komt het dat Nederlanders weinig vertrouwen hebben in het pensioenstelsel? Wat zou kunnen helpen?

Door Irene Zondervan, Motivaction

SPO Perform

SPO Perform is een educatief platform waar pensioenfondsbestuurders en pensioenprofessionals op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings vinden. Met het platform kunt u snel inspelen op een specifieke kennisbehoefte, op het moment dat dat nodig is. Betrouwbare en actuele informatie is snel, overal en altijd beschikbaar. Een eigentijdse vorm van permanente educatie en performance support, opgezet volgens de nieuwste leerinzichten.