PERMANENTE EDUCATIE


Samen voor een goed pensioen

Werken aan een sterk verantwoordingsorgaan

Een goed functionerend verantwoordingsorgaan vraagt om meer dan kennis en opleidingen op orde hebben. Het gaat ook om organisatie, de samenwerking met het pensioenfondsbestuur en het intern toezicht, en om de bemensing. Een integrale benadering op maat van het eigen pensioenfonds zorgt voor een aanpak die aansluit bij de ambities en specifieke situatie van het verantwoordingsorgaan.

SPO stelde als hulpmiddel voor verantwoordingsorganen een whitepaper samen: Werken aan een sterk verantwoordingsorgaan. U kunt de whitepaper downloaden op onze website of via de button hiernaast.

Samen voor een goed pensioen

Een goed pensioenfonds heeft een goed bestuur. En een goed bestuur begrijpt het belang van een goede verantwoording. Besturen en verantwoordingsorganen moeten daarom samen werk maken van een heldere en stevige rol voor het verantwoordingsorgaan. Goed functionerende en kritische verantwoordingsorganen dragen bij aan een goed pensioen én aan draagvlak voor het Nederlandse pensioenstelsel.

Gelijkwaardige gesprekspartner

Om goed te functioneren en een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn, wordt veel van de leden van het verantwoordingsorgaan gevraagd: kennis, ervaring en een scherp beoordelingsvermogen. Deze drie aspecten zijn niet overal in dezelfde mate aanwezig, zo blijkt uit de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2017. Daarom is het tijd om te werken aan het versterken van verantwoordingsorganen. SPO werkt mee aan de versterking met speciaal ontwikkelde onderwijs- en adviesprogramma’s.

Werkplan brengt structuur

Leden van het verantwoordingsorgaan zijn meestal geen pensioenspecialisten. Toch moeten ze zien om te gaan met grote hoeveelheden vaak complexe informatie en hebben ze voor het verantwoordingswerk maar beperkt de tijd. Om ondanks die uitdagingen goed te kunnen functioneren, is het opstellen van een helder werkplan een handig instrument. Een werkplan brengt structuur aan in taken, rollen en werkwijze van het verantwoordingsorgaan en bestaat uit drie pijlers: ambitie, organisatie en bemensing.

Verder praten

Het opstellen van een goed functionerend werkplan is maatwerk. Immers, ieder pensioenfonds is anders. SPO ontwikkelde een routekaart voor het opstellen van een werkplan waarin kennis en ervaringen uit de praktijk zijn samengebracht, zodat niet ieder verantwoordingsorgaan het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.


Wilt u meer informatie? Bel met een van onze adviseurs: (070) 427 66 55 of mail naar info@spo.nl.

Goed voorbereid op uw rol

In een sector die meer dan ooit in beweging is, is geschiktheid van ieder lid van het verantwoordingsorgaan van groot belang. De weg naar geschiktheid is voor iedereen verschillend. SPO biedt leertrajecten op maat. Welke onderdelen van een leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het verantwoordingsorgaan en de ambitie van uw pensioenfonds.