VOORWOORD


In deze uitgave geeft Janneke Hermes, voorzitter van Pensioenfonds Gasunie, haar kijk op besturen en geschiktheid. Diversiteit in het bestuur vindt ze bijzonder belangrijk, waarbij het de uitdaging is ervaring te combineren met een frisse blik.

En oud-cursisten vertellen wat het volgen van de B-modules betekent voor het goed kunnen uitoefenen van hun dagelijks werk. Van (aspirant-)bestuurslid tot lid verantwoordingsorgaan of HR directeur: allen vonden verdieping, inspiratie en praktische toepasbaarheid.


Verderop in de nieuwsbrief vindt u de whitepaper 'Werken aan een sterk verantwoordingsorgaan' en de best bekeken microlearnings van SPO Perform.


Veel leesplezier gewenst.


In de SPO Nieuwsbrief vindt u artikelen over praktijksituaties in de pensioensector, over leren en ontwikkelen en over hoe u als pensioenfondsbestuurder of beleidsbepaler bijblijft in een continu veranderend werkveld.